Màng MPET

Màng MPET là một màng nhựa được phủ trên nền PET giúp cải thiện các tính chất cơ học, vật lý và hóa học của màng PET.

Các thông số kỹ thuật tiêu biểu

  • Bề dày: 12 MIC
  • Khổ: 400mm – 1400mm
  • Loại: in hoặc ghép
  • Xử lý corona / chemical 1 mặt, 2 mặt