Màng PET

Màng PET (Polyethylene Terephthalate) là một loại polymer nhiệt dẻo có thể vô định hình, tinh thể hoặc hỗn hợp của cả hai tùy thuộc vào cách nó được sản xuất.

Các thông số kỹ thuật tiêu biểu:

  • Bề dày: 12
  • Khổ: 400mm – 1400mm
  • Loại: in hoặc ghép
  • Xử lý corona / chemical 1 mặt, 2 mặt